Geplaatst op

Tandartsverzekering en eigen risico 2019

tandartsverzekering

Tandartsverzekering en eigen risico

Iedereen die verzekeringsplichtig is draait in de basisverzekering op voor een deel van kosten die gemaakt worden. Deze eigen kosten worden het verplicht eigen risico genoemd. Net als in 2018 is het bedrag van het verplicht eigen risico in 2019 wederom 385,-. Hieronder wordt duidelijk gemaakt welke tandheelkundige kosten allemaal vallen in het verplicht eigen risico.
  • Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft vallen alle tandheelkundige kosten die voor vergoeding in aanmerking komen niet onder het eigen risico.
  • Dit houdt echter niet in dat u alle tandartskosten vergoed krijgt. De vergoedingspercentages van tandartsverzekeringen liggen namelijk tussen de 75%-100%. Wanneer een behandeling dus niet voor 100% wordt vergoed heeft u te maken met een verkapte vorm van eigen risico. Wanneer een behandeling voor 75% wordt vergoed, draait u voor 25% van de kosten op. Het is dus raadzaam om informatie op te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij om te kijken in hoeverre behandelingen worden vergoed.
  • Bepaalde zorg die u krijgt wat valt in het basispakket van uw zorgverzekering is zorg waar het eigen risico van toepassing is. Andere, meer specialistische tandheelkundige zorg, komen in aanmerking voor vergoeding in de basiszorgverzekering. Het eigen risico is hier van toepassing.

De wettelijke eigen bijdrage moet niet verward worden met het eigen risico. De wettelijke eigen bijdrage zijn kosten van specifieke medische behandelingen of medicijnen die zelf bekostigd dienen te worden.

Het eigen risico van de tandartsverzekering uit uw basispakket

Is tandzorg een onderdeel van uw basis verzekeringspakket? Let dan goed op! Voor de kosten die u maakt bij de tandarts is de regel dat er eerst een gedeelte eigen risico bestaat. Dit houdt in dat voor de eerste kosten die u maakt bij de tandarts u zelf moet opdraaien. Daarnaast vallen de tandarts kosten voor algemene behandelingen zoals bijvoorbeeld de periodieke controle of vullen van gaatjes niet onder de basisverzekering. Hou hier goed rekening mee zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan!

Welke tandarts kosten vallen wel onder het basispakket?

Chirurgische tandheelkunde

Tandheelkundige behandelingen die door een kaakchirurg of andere tandheelkundige chirurg worden verricht vallen onder de verzekering. In een aantal gevallen kunnen hier uitzonderingen op worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Tandimplantaten voor cosmetische doeleinden;
  • Parodontale chirurgie;
  • Het trekken van tanden of kiezen die niet door een kaakchirurg gedaan hoeven worden.

Indien er röntgenfoto’s gemaakt moeten worden voor een behandeling worden deze ook vergoed uit het basispakket.

Protheses en kunstgebitten (uitneembaar)

Alle protheses en kunstgebitten die uitneembaar zijn worden vergoed door de verzekering. Voor de ouderen of mindervaliden die moeite hebben om de tandartspraktijk of specialist te bezoeken kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit wordt ook vergoed.

Speciale tandheelkundige behandelingen

Het kan zijn dat er bij een tandartsbezoek blijkt dat er een probleem rondom de mond bestaat die in combinatie met een andere behandeling bij een niet-tandheelkundige specialist. In deze gevallen, zeker omdat dit vaak kostbare behandelingen zijn, is het raadzaam om eerst na te vragen bij uw zorgverzekeraar of u recht heeft op vergoeding in uw scenario.

Hoe hoog is nou eigenlijk het eigen risico?

Er wordt dus eigen risico betaalt in het basispakket voor tandheelkundige zorg zoals eerder in dit artikel beschreven. In de basisverzekering betaal je dus tot een bedrag van 385,- zelf als eigen risico in 2019 in de basisverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld behandelingen bij de kaakchirurg of een ziekenhuisopname. Wanneer u in een jaar nog niet 385 aan zorg heeft betaald en vervolgens een tandartsbehandeling laat uitvoeren, dan betaalt u zelf hiervoor de kosten.

Het vrijwillige eigen risico

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico vrijwillig te verhogen met een maximum van €500,-. Hiervoor zult u bij uw verzekeraar korting krijgen op uw premie. Houdt er dus wel rekening mee dat de kosten in dit geval in slechts een jaar kunnen oplopen naar €885,- die u zelf zal moeten betalen. U kunt zelf de afweging maken hoeveel zorg u in een jaar nodig denkt te hebben en hiermee een besluit over uw eigen risico kunt nemen.

Kinderen onder 18 jaar?

Kinderen onder 18 jaar oud worden in het basispakket voor de meeste tandartskosten voor 100% vergoed. In het basispakket is voor kinderen onder de 18 jaar ook geen eigen risico. De orthodontist wordt echter niet vergoed in het basispakket.

Bron: MyDent